Бойко Таков

Бойко Таков

Председател на ИАНМСП

Био

Д-р Бойко Таков е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

През годините заема управленски и мениджърски позиции в едни от най-развитите сфери на бизнеса, а управление на инвестиции, проекти и финанси са само част от биографията му в областта на  земеделието, енергетиката и инфраструктурата .

Степента доктор придобива в Технически университет, София, специалност “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”. Магистърската  си степен  по „Маркетинг и икономика“ получава от Университет за национално и световно стопанство.

По настоящем д-р Таков активно упражнява преподавателска дейност като асистент в Института по творчески индустрии и бизнес към УННС, като същевременно е и хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.