Форум на жените предприемачи в България

0 +
Гости на събитието
0 +
Лектора
0
Панела с дискусии
0 +
Международни представители

Повече за

Събитието

Най-големият онлайн медиен портал в България DIR.BG инициира международен форум, посветен на „Насърчаване на женското предприемачество: Ключ към икономически растеж и устойчиво бъдеще“.

Събитието ще събере вдъхновяващи лектори, иноватори, предприемачи, лидери, представители бизнеса и публичния сектор, финансови институции, пионери от различни индустрии в разговор за проблемите и възможностите, стереотипите и трансформацията. Целта е да поставим темата за женското предприемачество във фокуса на обществения дневен ред, като ясно формулираме предизвикателствата и създадем платформа за дискусия, споделяне на опит и решения за устойчива, справедлива и по-конкурентна икономика.

Тематични сесии и панели

Темите за активното ангажиране с въпросите на женското предприемачество и жените в предприемаческата екосистема биха могли да допринесат значително за икономическия растеж и изграждането на икономиката на бъдещето. По оценки на Европейския институт за равенство между половете тази кохезия може да доведе до увеличаване с до 10% на БВП на глава от населението в икономиките от ЕС. Конференцията „Насърчаване на женското предприемачество: Ключ към икономически растеж и устойчиво бъдеще“ ще бъде първото събитие от серия инициативи на DIR.BG, които имат за задача да отключат този огромен неизползван потенциал.

Практически обучения

С генералната подкрепа на:

Практическите обучения са важен компонент от успеха на всеки предприемач или инвеститор. Затова представяме три важни теми, подготвени от международни ментори, които да ви помогнат да постигнете по-голям успех в своя бизнес.

Специално внимание ще отделим на възможностите за финансиране, защото успешните проекти се нуждаят от средства за растеж. Днес разполагаме с множество инструменти, както по линия на ЕС, така и чрез акселератори, ангелски инвеститори, фондове, които могат да дадат силен старт на новите предприемачи.

Обръщаме внимание и на психологията на откривателите на нови идеи. На какво се дължи тяхната креативност? Какви личностни качества са необходими за постигане на високите резултати и доколко лидерството подпомага реализацията на добрите идеи? 

Не пропускайте възможността да се присъедините към специалните ни гости. Очакваме Ви!

Лекторите

Евелин Регнер

Евелин Регнер

Член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Наталия Олсън

Наталия Олсън

Директор правителствен сектор в Plug and Play

Биляна Манолова

Биляна Манолова

Заместник-председател на Българо-испанска търговска камара

Елена Николова

Елена Николова

Community Director в SEO Angels

Women Entrepreneur Forum Bulgaria

Партньори на проекта

02.06.2023 г.

Регистрация

Желаете да присъствате на събитието? Използвайте формата за регистрация, за да заявите присъствие на форума.

Тематични сесии и панели:
Практически обучения