Програма

Тематични сесии и панели

Панел I: Откриване

Насърчаване на женското предприемачество: Ключ към икономически растеж и устойчиво бъдеще

Женското предприемачество е ключов фактор за икономически растеж и устойчиво бъдеще, затова активното ангажиране на жените в предприемаческата екосистема е от съществено значение.

В този контекст, откриваме дебата и насочваме вниманието към предоставяне на необходимите знания, ресурси и връзки за преодоляване на предизвикателствата, които жените предприемачи срещат в днешния икономически пейзаж.

09:30 - 10:00 | РЕГИСТРАЦИЯ

10:00 - 11:15 | ОТКРИВАНЕ

Служебен министър на околната среда и водите

Keynote Speaker

Изпълнителен директор на Junior Achievement Bulgaria

Moderator

Председател на Сдружение „Дамски форум“

Speaker

Член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Speaker

Член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ)

Speaker

Основател и изпълнителен директор на WonderCoders

Speaker

Панел II

Равенството между половете и насърчаване на женското предприемачество: Аргументи за по-сериозната роля на жените в бизнеса

Сесията е посветена на повишаването на броя на жените в управленските и ръководни позиции, което води до по-добро управление на компаниите и повишена ефективност на работните процеси. По-сериозната роля на жените в бизнеса създава нови работни места, както и води до развитие на нови продукти и услуги. Разнообразието в бизнеса, включително разнообразието на половете, е ключово за постигането на успех в днешната динамична икономика.

Включването на жените в бизнеса може да допринесе за постигане на устойчив икономически растеж, като се увеличи конкурентоспособността и иновационността на компаниите. Напредъкът в бизнеса, който се дължи на женската инициатива и предприемачество, може да повиши икономическия растеж на страната като цяло. Критично е да се преодолеят социалните и културни бариери, които затрудняват жените да стартират и управляват свой собствен бизнес, и да се насърчи диверсификацията в инвестициите и финансирането на женски предприятия

11:15 - 11:30 | КАФЕ ПАУЗА

11:30 - 12:30 | ВТОРИ ПАНЕЛ

Директор правителствен сектор в Plug and Play

Keynote Speaker

Декан на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Moderator

Председател на ИАНМСП

Speaker

Директор „Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в Кока-Кола ХБК България

Speaker

Председател на Икономически и социален съвет

Speaker

12:30 - 13:30 | ТРЕТИ ПАНЕЛ

Панел III

Преодоляване на стереотипите, психология на предприемачеството и изграждане на устойчивост за жените-предприемачи и инвеститори

Темата за Стереотипите и предразсъдъците е едно от най-големите предизвикателства за жените предприемачи и инвеститори, които може да доведат до ограничен достъп до финансиране, ресурси и пазари. 

Преодоляването на стереотипите и изграждането на култура на признание на успехите на жените предприемачи и инвеститори може да им даде повече възможности и да повиши тяхната устойчивост.

Инвеститорите и финансовите институции трябва да се ангажират със защитата на правата на жените предприемачи и да предоставят достъп до капитал и ресурси без дискриминация.

Устойчивостта на женското предприемачество и инвестиране изисква постоянно обучение и развитие на умения, както и взаимодействие с ментори, които могат да подкрепят жените в техния бизнес растеж и успех.

Главен оперативен директор на bTV Media Group

Keynote Speaker

Изпълнителен директор на Schwarz IT Bulgaria

Moderator

Заместник-председател на Българо-испанска търговска камара

Speaker

Съосновател на Platform Brown to Green

Speaker

Директор Човешки ресурси за ЮИЕ на Аурубис

Speaker

Партньор и главен оперативен директор в Qumra Capital

Speaker

Главен оперативен директор на JFrog Ltd

Speaker

Панел IV

От финансиране до менторство: подкрепа за жените в бизнеса. Ролята на жените - инвеститори за по-приобщаваща бизнес среда

Достъпът до финансиране и менторство е критичен за жените предприемачи и инвеститори, особено в началните етапи на техните бизнеси.

Отварянето на вратите за жените предприемачи и инвеститори към възможности за финансиране, менторство и обучение може да доведе до по-приобщаващ бизнес пейзаж и увеличаване на техните шансове за успех.

Програмите за финансиране и менторство трябва да се насочат към насърчаване на равенството между половете, разнообразяване на инвестиционната култура и насърчаване на смели и иновативни идеи от жените предприемачи.
Инвеститорите и финансовите институции трябва да бъдат по-приобщаващи към женските основателки и инвеститори, като предоставят участия в програми за финансиране, обучение и менторство.

Менторите и експертите в бизнеса трябва да предоставят подкрепа и насърчават жените предприемачи и инвеститори, като им дават съвети и помощ при решаване на предизвикателствата в техните бизнеси.

13:30 - 14:00 | ОБЯД / Networking

14:00 - 15:00 | ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ

Управляващ партньор в Sofia Angels Venture

Moderator

Community Director в
SEO Angels

Keynote Speaker

Партньор в Morningside Hill Capital Management

Speaker

Съосновател на NASEKOMO

Speaker

Ръководител продажби в Nploy

Speaker

Практически обучения

С генералната подкрепа на:

Сесия I

Психологическа устойчивост за предприемачеството

15:00 - 15:15 | КАФЕ ПАУЗА

15:15 - 15:55 | ПЪРВО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Сесия II

Kъде и как да намерим финансова подкрепа за идеите си?

16:05 - 16:25 | ВТОРО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Сесия III

Защо е важно да се учим от грешките си?

16:25 - 17:05 | ТРЕТО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

17:05 | KОКТЕЙЛ / ЗАКРИВАНЕ