Лидия Шулева

Лидия Шулева

Член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ)

Био

Лидия Шулева е инженер по електроника и магистър по финанси. Има пет специализации, чужбина, между които Harvard Kennedy School USA.
В началото на 1990-те основава консултантската си компания „Бизнес Интелект“. Била е изпълнителен директор на „Албена инвест холдинг“, заместник министър-председател, министър на труда и социалната политика, министър на икономиката, депутат в българския и европейския парламент.
За постиженията си в социалната сфера Лидия Шулева е удостоена със Световната награда на ООН за принос към достигане на Целите на хилядолетието за развитие.
Понастоящем Лидия Шулева се занимава с консултации по инвестиционни проекти.
Председател е на Специализирана комисия „Икономическо развитие“ към ГБТИК.
Лидия Шулева е член УС на Съвета на жените в бизнеса и представлява организацията в Икономическия и социален съвет и в Националния съвет по равнопоставеност на половете.