Доц. д-р Атанас Георгиев

Доц. д-р Атанас Георгиев

Декан на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Био

Доц. д-р Атанас Георгиев е Декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България.

Участва в управлението на редица бизнес асоциации: член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет; член на УС в Индустриален клъстер „Електромобили“; зам.-председател на Управляващия борд в Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при Българската търговско-промишлена палата. От декември 2022 г. е избран за независим член на Надзорния съвет в УниКредит Булбанк АД.

Консултант по преструктуриране в енергетиката в Юкономикс (2005-2009 г.) и в „Пъблик сървисис” (от 2010 г. досега). Издател и гл. редактор на бизнес списанията „Ютилитис” и „Фасилитис“.