Мария Петрова

Мария Петрова

Ръководител продажби в Nploy

Био

Мария Петрова e ръководител бизнес развитие и продажби на nPloy.

Тя е професионалист в B2B продажбите вече 8 години. Основен акцент в работата й е разбирането за непрекъснато развиващия се процес на вземане на решения както от топ мениджмънта, така и от потребителите. За себе си казва, че подходът в работата й е „винаги образован, обективен и честен“.