Зорница Янкова

Зорница Янкова

Директор Човешки ресурси за ЮИЕ на Аурубис

Био

Зорница Янкова е директор Човешки ресурси в Аурубис България.

Зорница има дългогодишен опит в областта на управлението на Човешки Ресурси в  разнообразни индустрии и компании като HP / HPE, Scalefocus, Aurubis, Autodesk, Melexis, OMV. В последните години е работила основно в ИТ сектора, в регионални и глобални роли.  Тя е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по Трудова и организационна психология. Сертифицирана е като Senior HR Professional в САЩ през 2005 година, и ре-сертифицирана многократно след това. В периода 2019 – 2022 г, е била е член на Управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. Професионалните й предизвикателства  са свързани с проекти за мащабни трансформации и управление на промяната, развитие на хората, организационен дизайн и ефективност на процесите.

От септември 2022 отново е част от екипа на Аурубис България, където развива политиките и ръководи всички процеси, свързани с хората.