Даян Невин

Даян Невин

Изпълнителен директор на Grit International Female Network

Био

Даян Невин е главен изпълнителен директор на Grit International Female Network –
Женска общност, която насърчава равенството между половете в системата на здравеопазването. Философията и е да се дават повече възможности за изява на жени, работещи в сферата на здравеопазването и науките за живота, жени основатели, инвеститори, публичния сектор, академичните среди и индустрията.

Като програмен директор на Grit International Female Accelerator:
Нашата мисия е да преодоляваме различията между половете и да насърчаваме жените основателки, работещи в слабо представени индустрии като цифровото здравеопазване и науките за живота. Чрез нашия виртуален акселератор предоставяме достъп до глобалната ни мрежа и свързваме основателки с потенциални инвеститори. Също така работим с инвеститорите, за да разберат колко е важно да инвестират в жени основатели.

Като консултант по бизнес/електронно здравеопазване:
Впечатляващ опит от над 20 години в реализирането на успешни стратегии за цифрова трансформация в различни индустрии. Работа с мултидисциплинарни екипи за изграждане на високоефективни екипи, които да приемат промяната и да предоставят креативност и иновации, съобразени конкретно с индивидуалните/организационните нужди.

Като програмен директор/лектор:
Предприемачество и иновации, нови предприятия и развитие, анализ на данни, цифрови изследвания и глобален цифров маркетинг

Като член на управителния съвет:
Член на борда на HSE eHeath Ireland от самото му създаване през 2015 г. Иновационни хъбове на Атлантическия технологичен университет (ATU), член на борда на програмата Empowerher. Програма за жени предприемачи, насочена към жени предприемачи, от 2017 г.

Запалена по всичко, свързано с технологиите, данните, електронното здравеопазване, киберсигурността, изкуствения интелект, интернет на нещата, граничните технологии, иновативното образование, женското лидерство и равенството.