Зорница Русинова

Зорница Русинова

Председател на Икономически и социален съвет

Био

Зорница Русинова е обществена личност. Има магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС и магистърска степен по българска филология и английска филология от Софийски университет.

Зорница Русинова работи на ръководни длъжности в Министерство на труда и социалната политика и в Министерство на държавната администрация и административната реформа в периода 2007 – 2012 година.

Притежава дългогодишен опит в управление на програми и проекти, натрупан в Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

Заема поста заместник –министър на труда и социалната политика от март 2012 – март 2013г. и ноември 2014 – май 2016 г., като отговаря за политиката на пазара на труда, международните отношения, трудовото и социалното право, доходите и демографски политики, и международните и европейските програми за финансиране.

Ръководила е Агенция по заетостта, Управляващият орган на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси 2016″, проект „Красива България“.

От май 2016 до 27 януари 2017 г. е министър на труда и социалната политика.

От май 2017 до 2 декември 2020 г. е заместник-министър на труда и социалната политика на България.

От 3 декември 2020 г. до настоящия момент Зорница Русинова е председател на Икономическия и социален съвет (ИСС).